این یکی دو روز از کار ترجمه زبان چینی دور بودم و بیشتر به کارای پروژه خودمون رسیدم.واقعا روزایی که خودم تنها میرم خیلی بیشتر به کارها میرسم اولا لازم نیست به ۲ زبان صحبت کنم (همون زبان چینی صحبت می کنم). درثانی من که هرچی این چینیا میخورند منم میخورم و مشکلی نیست ولی روزایی که ایرانیا همراهمند و به عنوان مترجم زبان چینی همراهشون هستم مکافات ساندویج خوردن داریم.

پیمایش به بالا