خرید تجهیزات از چین - مهدی الوندی

خرید دستگاه تولید ماسک تنفسی از چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین
در فرآیند تامین کالا از چین یکی از مشکلات و موانع برای بسیاری از علاقه‌مندان به این فعالیت نحوه‌ی پرداخت هزینه‌ی کالاها و یا خدمات در چین می‌باشد. در هر صورت پس از انجام پروسه‌ی سورسینگ (Sourcing) و شناسایی منابع معتبر تولید کالا و معرفی آن به متقاضیان نیاز به پرداخت هزینه‌ی کالا و انتخاب شیوه‌ی مناسب پرداخت هزینه‌ی تولید کالا اولویت بعدی متقاضیان می‌باشد.

بیشتر بخوانید

خرید دستگاه و خطوط تولید دست دوم از چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین
در فرآیند تامین کالا از چین یکی از مشکلات و موانع برای بسیاری از علاقه‌مندان به این فعالیت نحوه‌ی پرداخت هزینه‌ی کالاها و یا خدمات در چین می‌باشد. در هر صورت پس از انجام پروسه‌ی سورسینگ (Sourcing) و شناسایی منابع معتبر تولید کالا و معرفی آن به متقاضیان نیاز به پرداخت هزینه‌ی کالا و انتخاب شیوه‌ی مناسب پرداخت هزینه‌ی تولید کالا اولویت بعدی متقاضیان می‌باشد.

بیشتر بخوانید
انواع خدمات ترجمه زبان چینی - مهدی الوندی

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین
در فرآیند تامین کالا از چین یکی از مشکلات و موانع برای بسیاری از علاقه‌مندان به این فعالیت نحوه‌ی پرداخت هزینه‌ی کالاها و یا خدمات در چین می‌باشد. در هر صورت پس از انجام پروسه‌ی سورسینگ (Sourcing) و شناسایی منابع معتبر تولید کالا و معرفی آن به متقاضیان نیاز به پرداخت هزینه‌ی کالا و انتخاب شیوه‌ی مناسب پرداخت هزینه‌ی تولید کالا اولویت بعدی متقاضیان می‌باشد.

بیشتر بخوانید
مهدی الوندی - ارائه دهنده خدمات سورسینگ و کالا یابی در چین

خلاصه ای از سورسینگ کالا و مترجم زبان چینی

برخی از فعالیت ما در کشور چین به شرح میباشد:
ارزیابی و اعتبارسنجی تولیدکنندگان چینی
تجمیع کالا و صدور پروفورما در چین
مترجم زبان چینی
انجام امور مذاکرات با تولیدکنندگان چینی
بازرسی از محل تولید کالا در چین
سورسینگ و خرید کالا از چین
پرداخت در چین و حواله یوان

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید
خرید تجهیزات از چین - مهدی الوندی

خرید دستگاه تولید ماسک تنفسی از چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین
در فرآیند تامین کالا از چین یکی از مشکلات و موانع برای بسیاری از علاقه‌مندان به این فعالیت نحوه‌ی پرداخت هزینه‌ی کالاها و یا خدمات در چین می‌باشد. در هر صورت پس از انجام پروسه‌ی سورسینگ (Sourcing) و شناسایی منابع معتبر تولید کالا و معرفی آن به متقاضیان نیاز به پرداخت هزینه‌ی کالا و انتخاب شیوه‌ی مناسب پرداخت هزینه‌ی تولید کالا اولویت بعدی متقاضیان می‌باشد.

بیشتر بخوانید

خرید دستگاه و خطوط تولید دست دوم از چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین
در فرآیند تامین کالا از چین یکی از مشکلات و موانع برای بسیاری از علاقه‌مندان به این فعالیت نحوه‌ی پرداخت هزینه‌ی کالاها و یا خدمات در چین می‌باشد. در هر صورت پس از انجام پروسه‌ی سورسینگ (Sourcing) و شناسایی منابع معتبر تولید کالا و معرفی آن به متقاضیان نیاز به پرداخت هزینه‌ی کالا و انتخاب شیوه‌ی مناسب پرداخت هزینه‌ی تولید کالا اولویت بعدی متقاضیان می‌باشد.

بیشتر بخوانید
انواع خدمات ترجمه زبان چینی - مهدی الوندی

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین

معرفی بهترین روش های خرید و پرداخت در چین
در فرآیند تامین کالا از چین یکی از مشکلات و موانع برای بسیاری از علاقه‌مندان به این فعالیت نحوه‌ی پرداخت هزینه‌ی کالاها و یا خدمات در چین می‌باشد. در هر صورت پس از انجام پروسه‌ی سورسینگ (Sourcing) و شناسایی منابع معتبر تولید کالا و معرفی آن به متقاضیان نیاز به پرداخت هزینه‌ی کالا و انتخاب شیوه‌ی مناسب پرداخت هزینه‌ی تولید کالا اولویت بعدی متقاضیان می‌باشد.

بیشتر بخوانید
مهدی الوندی - ارائه دهنده خدمات سورسینگ و کالا یابی در چین

خلاصه ای از سورسینگ کالا و مترجم زبان چینی

برخی از فعالیت ما در کشور چین به شرح میباشد:
ارزیابی و اعتبارسنجی تولیدکنندگان چینی
تجمیع کالا و صدور پروفورما در چین
مترجم زبان چینی
انجام امور مذاکرات با تولیدکنندگان چینی
بازرسی از محل تولید کالا در چین
سورسینگ و خرید کالا از چین
پرداخت در چین و حواله یوان

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید
پیمایش به بالا