توی این چند روز مترجم زبان چینی یکی از دوستان قدیمی بودم انقدر تو این چند روز درگیر بحث های فنی شده بودم که آخراش دیگه تو بحث فنی دستگاه جوش حسابی خبره شده بودم.

پیمایش به بالا