مترجم زبان چینی

مترجم زبان چینی مسلط به زبان های چینی و انگلیسی (مکالمه، خواندن، نوشتن) و دارنده مدرک HSK5 زبان چینی .

اخذ نمایندگی از شرکت های چینی

انجام امور مبروط به بازرگانی و مذاکره باشرکت های معتبر چینی جهت عقد قراردادهای بلند مدت و اخذ نمایندگی ( انحصاری )

کونلون بانک

ارائه حساب کونلون بانک جهت تسهیل پرداخت های امن بی بانکی میان دو کشور ایران و چین

بازرسی کالا

بازرسی پیش از حمل ، بارزسی حین ساخت ، بازرسی فنی برای انواع تجهیزات صنعتی و اخذ مدارک لازم جهت ترخیص کالا در ایران

مشاوره امور بازرگانی

مترجم تخصصی زبان چینی و مشاور امور بازرگانی در کشور چین ، خرید اقلام موردنیار، عقد و نظارت بر قرارداد و ارائه محصولات OEM

شرکت در نمایشگاه ها

مترجم زبان چینی همراه در نمایشگاهها و کارخانجات کشور چین ، جهت آموزش به پرسنل فنی و بازدید

برخی فعالیت های تجاری

تحصیلات

بعنوان بازرس آزاد

بعنوان بازرس

IKA Company

از ۲/۲۰۱۵ تاکنون - در حال همکاری

WETCO

از ۷/۲۰۱۶ تاکنون - در حال همکاری

بعنوان نماینده و بازرس فنی

بعنوان بازرس

پترو فرایند الوند

از ۲/۲۰۱۵ تاکنون - در حال همکاری

تهران سوفا

از ۱۲/۲۰۱۶ - در حال همکاری

مهندسی مکانیک

۲۰۰۹
دانشگاه کاشان – لیسانس

مهندسی مکانیک ( انرژی )

۲۰۱۱
دانشگاه شریف – فوق لیسانس