رزومه کاری من

مهندس مهدی الوندی

متولد ۱۳۶۳

تسلط کامل به زبان های انگلیسی ، چینی ، فارسی

Scroll to Top