برخی از فعالیت ما در کشور چین به شرح میباشد:

  • ارزیابی و اعتبارسنجی تولیدکنندگان چینی
  • تجمیع کالا و صدور پروفورما در چین
  • مترجم زبان چینی
  • انجام امور مذاکرات با تولیدکنندگان چینی
  • بازرسی از محل تولید کالا در چین
  • سورسینگ و خرید کالا از چین
  • پرداخت در چین و حواله یوان

 

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پیمایش به بالا