شما اگه مترجم زبان چینی باشید یا اصلا مترجم هم نباشید غیر ممکنه که روزی یک بار این جمله رو نشنوید (你的中文很好) یعنی چینی تو خیلی خوبه.

ولی دیگه دارم به این جمله حساسیت پیدا میکنم.

هر روز و هر روز شنیدن کلا روی اعصاب آدمه.

البته طبیعیه من هر روزی یک شهری و یک شرکتی هستم و طبیعیه که آدم های مختلف میبینم.

پیمایش به بالا